ЗА НАС

Зад „ХИТ – 95“ стоят архитектите Татяна Христова и Йордан Христов.

В последните 25 години се стремим към качество в проектирането и високи професионални постижения. Опитваме се да постигнем оптимално, реалистично решение на всеки проект с активното участие на инвеститора и бъдещия потребител.

Работим с екип от професионално изявени специалисти в областта на архитектурата и инженерното проектиране, с които изготвяме инвестиционни проекти за строителство на обществени, промишлени и жилищни сгради. Проектирахме и първата сертифицирана по BREEAM сграда в България.

УСЛУГИ

  • КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОЕКТИРАНЕТО
  • ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ
  • ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
  • ЗАСНЕМАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ
  • ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ

ЕКИП

доц. д-р арх. Йордан Христов – водещ проектант на всички проекти на ателието, както и дългогодишен преподавател в УАСГ с научни интереси в областта на производствените сгради, логистичните центрове и устойчивата архитектура
д-р арх. Константина Христова – участник във всички проекти на ателието в последното десетилетие, хоноруван преподавател в УАСГ с научни интереси в областта на жилищните сгради
арх. Татяна Христова – управител

КОНТАКТИ

гр. София, ул. Козлодуй 98

+ 359 898 570 776

+ 359 898 285 381