АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

РАЗШИРЕНИЕ НА СКЛАДОВО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА EVROMASTER, гр. СОФИЯ, бул. ЛОМСКО ШОСЕ, реализация – 2009

СКЛАДОВО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ASTRA, гр. СОФИЯ, реализация – 2007

СКЛАДОВО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА EVROMASTER, гр. СОФИЯ, бул. ЛОМСКО ШОСЕ, реализация – 2005

SILVER-CENTER SOFIA, ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, гр. СОФИЯ, кв. ЛЮЛИН, реализация – 2001