ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА

СГРАДА 14, ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА – гр. СОФИЯ, идеен проект – 2018

СГРАДА 1 – ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА, гр. СОФИЯ, реализация – 2016

СГРАДА 15, ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА – гр. СОФИЯ, реализация – 2011

СГРАДА 6, ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА – гр. СОФИЯ, реализация – 2008

СГРАДА 7, ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА – гр. СОФИЯ, реализация – 2008

СГРАДА 3, ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА – гр. СОФИЯ, реализация – 2000