ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Голяма част от проектите ни за обществени сгради са наградени с различни отличия от професионални и комерсиални организации.

Последните ни реализации в Търговски Център „Европа“ са първите сгради в страната, сертифицирани по системата BREEAM.

Стремим се да предоставим решения, отговарящи на изискванията на инвеститора, на предизвикателствата на околното застрояване и създаващи добра работна и обслужваща среда.